הצהרת נגישות

אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568)
לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Firefox ו- Internet Explorer.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל
להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי.

 

משרדינו ברחוב יואב 12, רמת גן
המשרד הינו מונגש לאנשים עם מוגבלויות ובוצעו בו התאמות נגישות עפ"י דרישת הדין
ובכלל זה חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות שהוצאו מכוחו

ובכלל זה: כניסה נגישה | חניה נגישה | עמדת קבלת קהל נגישה.

 

אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא הנגישות,
צוות החברה עומד לשירותכם במגוון ערוצים לפניה ונשמח לקבל ממכם משוב

:פרטי רכז הנגישות בחברה

רכזת נגישות: אורית נווה | טלפון: 03-5603333 | דוא"ל: oritn@aashuster.co.il


 

תודה והמשך גלישה נעימה,

אדם שוסטר,
קפדנות שמובילה למצוינות