top of page

הפעילות
בניו-יורק

נוה
שוסטר

אדם אמריקה ונוה שוסטר פעילות בניו יורק, ארה"ב שנים רבות והפכו במשך הזמן למובילות בפיתוח של מתחמי דיור באיכות גבוהה במטרופולין של העיר, בדגש על מנהטן וברוקלין.

עד כה, מסרה הקבוצה בניו יורק יותר מ- 550 דירות, וישנן כ- 1,500 יחידות נוספות בשלבי בנייה ותכנון. הפורטפוליו הנוכחי של הקבוצה כולל למעלה מ-20 פרויקטים ברחבי ניו יורק המשתרעים על כ- 170 אלף מ״ר.

בניו יורק מחזיקות החברות בשותפות, פורטפוליו רחב של פרויקטים יוקרתיים למגורים במנהטן ובברוקלין הכוללים אלפי יחידות דיור בפעילותה שואפת הקבוצה  ליצור קו מקשר בין הסטנדרטים הגבוהים בתכנון, עיצוב ובנייה בניו יורק לבין הפרויקטים בארץ.

bottom of page