מתחם החרש והאומן

תל אביב

ברישוי

רבין אדריכלים + ODA ניו יורק (ערן חן)

142 יח״ד