פנקס 19-23

תל אביב

ברישוי

גל מרום אדריכלים

57 יח״ד