רוקח 56-58

רמת גן

בתכנון

מילבאואר אדריכלים

64 יח״ד